LÀM ĐẸP TỰ NHIÊN

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thực trạng chất lượng công tác huấn luyện an toàn lao động

Thực trạng chất lượng công tác huấn luyện an toàn lao động

Để đáp ứng nhu cầu của các ngành nghề cần huấn luyện an toàn, với số lượng lao động đông đúc. Không chỉ có những tổ chứng huấn luyện an toàn của nhà nước, mà còn có một số trung tâm huấn luyện an toàn tư nữa. Theo đó, chất lượng công tác huấn luyện an toàn lao động trở nên không đồng đều.

 

Công tác huấn luyện an toàn lao động đã được các cấp, các ngành quan tâm, xây dựng và đưa vào thực thi một cách khá đầy đủ trong các doanh nghiệp hiện nay.

Trong các nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động, sự cố thiết bị có nguyên nhân là do công tác huấn luyện an toàn lao động chưa thật sự đạt được kết quả như mong muốn. Một số đơn vị thực hiện chỉ bằng hình thức, không đổi mới được nội dung hay phương thức huấn luyện, nội dung hàng năm không có sự thay đổi để phù hợp với thực tế. Mỗi một đợt tổ chức huấn luyện an toàn lao động sẽ phải tốn không ít chi phí, thời gian ảnh hưởng phần nào đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nên một số đơn vị không tổ chức huấn luyện hoặc chỉ làm để mang hình thức đối phó. Điều này có thể là do quy trình huấn luyện an toàn chưa có sự đồng bộ một cách nhất quán, cho phép công ty, doanh nghiệp tự tổ chức huấn luyện, không quy định nội dung, thời gian, điều kiện được huấn luyện.

Vì vậy, để công tác huấn luyện an toàn lao động được thực hiện một cách có hiệu quả, bảo đảm an toàn cho người lao động và giảm thiểu thiệt hại cho công ty, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân  cần có sự quan tâm sâu sắc của chính đơn vị huấn luyện và của các ngành chức năng. Đối với dịch vụ thực hiện công tác huấn luyện an toàn lao động cần đặt ra các mục tiêu chất lượng an toàn lao động lên hàng đầu, không nên vì tốn ít chi phí, thời gian mà làm cho có hình thức. Các ngành chức năng có thẩm quyền cần có những quy định rõ ràng, thống nhất về mặt nội dung, cách thức và thời gian thực hiện, biên soạn nội dung huấn luyện một cách chi tiết, quy định rõ ràng tỷ lệ lý thuyết và thực hành trong chương trình huấn luyện. Có như vây, công tác huấn luyện an toàn lao động mới được thực hiện một cách có hiệu quả, chất lượng hoạt động ngày một nâng cao hơn.