LÀM ĐẸP TỰ NHIÊN

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Nguồn vốn của chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân

Nguồn vốn của chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân

Vấn đề về nguồn vốn của chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân đang là điều khiến nhiều người quan tâm. Bởi thực tế thì vốn là một yếu tố rất quan trọng. Nó có khả quyết định việc thành hay bại của doanh nghiệp. Vốn chính là mạch máu, là sựu sống cho cả doanh nghiệp tư nhân nói riêng và các loại hình doanh nghiệp khác nói chung.

Khi bạn không nắm rõ các thông tin mà pháp luật ban hành đối với việc thành lập công ty để kinh doanh thì tốt nhất là bạn nên lựa chọn việc tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được sự hỗ trợ một cách tốt nhất và hiệu quả nhất.

Nguồn vốn của chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân

Khi nói đến vấn đề nguồn vốn của chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân thì chúng ta cần phải phân tích xem thực tế thì nguồn vốn này có nguồn gốc từ đâu và pháp luật có những quy định nào đối với các nguồn vốn mà chủ doanh nghiệp tư nhân có được để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Vốn cá nhân

Đây là nguồn vốn của chính chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân. Nguồn vốn này có thể là tài sản riêng của chủ doanh nghiệp tư nhân như : tiền mặt, nhà cửa, xe cộ…. Đây cũng có thể là nguồn vốn từ việc vay mượn từ người thân trong gia đình, từ bạn bè… Với nguồn vốn này thì chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền quyết định toàn bộ đối với việc sử dụng, đầu tư và chi trả trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp tư nhận.

Nguồn vốn vay

Trong quá trình hoạt động kinh doanh thì khó tránh khỏi các trường hợp mà chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân phải vay vốn từ các quỹ tín dụng hay các ngân hàng để phục vụ cho việc kinh doanh của doanh nghiệp mình. Đặc điểm của nguồn vốn vay này chính là:

- Doanh nghiệp phải thực thế chấp bằng tài sản hay tín chấp để có được nguồn vốn.

- Doanh nghiệp phải trả lãi cho nguồn vốn này theo thời gian hàng tháng, hàng quý,..theo quy định của hợp đồng vay.

- Mức lãi suất đối với nguồn vốn vay này được quy định theo từng mức khác nhau mà các đơn vị cho vay ban hành.

- Theo đùng thời gian ký hợp đồng vay thì chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân có trách nhiệm hoàn trả đủ cả vốn và lời cho các đơn vị cho vay. Trừ trường hợp các hợp đồng vay vốn được gia hạn thời gian theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và các bên cho vay.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể thực hiện việc trả lãi hay các thanh toán khoản vay bằng tài sản hay tiền mặt tùy theo yêu cầu của ngân hàng.

Có  thể thấy, các nguồn vốn của chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân được quy định  với các đặc điểm riêng mà pháp luật ban hành. Vì thế, chủ doanh nghiệp tư nhân cần nắm rõ thông tin để có thể đảm bảo thực hiện theo quy định.