LÀM ĐẸP TỰ NHIÊN

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Được cấp giấy chứng nhận sau khóa huấn luyện an toàn

Được cấp giấy chứng nhận sau khóa huấn luyện an toàn

Giấy chứng nhận đã tham gia huấn luyện an toàn có ý nghĩa như tấm bằng tốt nghiệp, chứng minh rằng những người lao động đã học và vượt qua kiểm tra để kết thúc khóa huấn luyện. Điều đó có nghĩa người lao động đã có đủ kỹ năng và kiến thức về an toàn lao động.

 

Mục đích cẩu việc tham gia khóa huấn luyện an toàn về an toàn lao động, vệ sinh lao động là để biêt thêm kiến thức chuyên sâu. Ngoài ra, các học viên tham gia sẽ nhận được một chứng chỉ, một giấy chứng nhận khi đã hoàn thành khóa học.

Tùy theo nhóm đối tượng tham gia huấn luyện an toàn, khi kết thúc khóa học và đạt yêu cầu, vượt qua kì thi kiểm tra thì sẽ được cấp chứng nhận huấn luyện hoặc chứng chỉ huấn luyện. Nếu đối tượng là người quản lí, điều hành của các tổ chức, cơ sở thì sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp giấy chứng nhận huấn luyện. Còn những người là lao động trong ngành hoặc quản lí, chuyên trách bộ phận trong ngành, sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ huấn luyện.

Sự khác nhau giữa giấy chứng nhận và chứng chỉ chính là thời gian có hiệu lực. Chứng nhận huấn luyện có thời hạn 2 năm, còn chứng chỉ huấn luyện có thời hạn 5 năm. Dù là chứng nhận hay chứng chỉ thì cũng đều có thời hạn, và buộc người có chứng nhận, chứng chỉ phải đổi sang chứng nhận mới, chứng chỉ mớ khi chúng hết hạn. Về việc đổi Chứng nhận và chứng chỉ, bên cơ quan cấp giấy tờ sẽ có nhiệm vụ thống kê những đối tượng có giấy chứng nhận huấn luyện, chứng chỉ huấn luyện sắp hết hạn, để thông báo cho họ đi học khóa huấn luyện an toàn định kì, nếu đạt yêu cầu trong khóa huấn luyện này thì mới được cấp chứng nhận, chứng chỉ mới.

Huấn luyện định kì là một trong những trường hợp của việc đổi giấy chứng nhận huấn luyện, chứng chỉ huấn luyện mới. Ngoài ra, còn các trường hợp khác để những đối tượng đã tham gia huấn luyện đổi giấy tờ. Đó là những đối tượng khi chuyển đổi công việc, khi họ chuyển việc từ cơ sở này sang cơ sở khác, thì ắt sẽ có sự thay đổi về môi trường làm việc, về các loại thiết bị nên cần được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ mới. Ngoài ra, còn có những đối tượng nghỉ làm việc 6 tháng trở lên, hoặc cơ sở ngừng hoạt động 6 tháng trở lên thì sẽ phải huấn luyện an toàn lại và nhận giấy chứng nhận, chứng chỉ mới.