LÀM ĐẸP TỰ NHIÊN

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Cách tính lương hưu từ bảo hiểm xã hội

Người dân tham gia bảo hiểm xã hội khi đến tuổi về hưu sẽ quan tâm rất nhiều đến Cách tính lương hưu từ bảo hiểm xã hội. Vấn đề này đã có nhiều thay đổi trong luật bảo hiểm xã hội mới năm 2016.

Nhiều khi khi gần tới tuổi nghỉ hưu sẽ rất băn khoăn không biết là trong thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì lương hưu của mình được tính như thế nào. Điều này sẽ được dịch vụ bảo hiểm xã hội giải đáp một  cách đầy đủ và chính xác nhất qua bài viết sau.

Cách tính lương hưu từ bảo hiểm xã hội

Sau khi xem xét đến nguyện vọng của người tham gia bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đưa ra cách tính lương hưu từ bảo hiểm xã hội theo quy định mới.

Theo luật bảo hiểm năm 2016, lương hưu sẽ được tính theo công thức lấy tì lệ hưởng lương hưu hàng tháng nhân với bình quân tiền lương hàng tháng tham gia bảo hiểm xã hội. Với công thức này, cách tính lương hưu từ bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm được chia thành 02 mốc thời gian như sau :
- Người tham gia đóng bảo hiểm xã hội nghỉ hưu từ ngày 01/01/2016 đến trước ngày 01/01/2018 , lương hưu sẽ được tính bằng 45 % mức lương bình quan của 15 năm đầu tiê tham gia bảo hiểm. Sau 15 năm thì cứ mỗi năm sẽ công thêm 2  % đối với nam và 3 % đối với nữ. Tuy nhiên, mức lương hưu nhận được của người tham gia bảo hiểm tối đa không quá 75 %.
- Người tham gia bảo hiểm nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi sẽ được chia thành 02 trường hợp  :
+ Đối với người tham gia đóng bảo hiểm là nam thì lương hưu từ bảo hiểm xã hội được tính bằng 45  % bình quan lương của tối đa 20 năm tham gia bảo hiểm, sau 20 năm thì cứ mỗi năm sẽ cộng thêm 2% và mức lương hưu không được quá 75%.
+ Đối với người tham gia bào hiểm là nữ sẽ được tính lương hưu bằng 45  % bình quân lương của tối đa 15 năm tham gia bảo hiểm, sau 15 năm thì cứ mỗi năm sẽ cộng thêm 2% và mức lương hưu không được quá 75%.

Để đủ điều kiện hưởng lương hưu theo các mốc như trên thì người tham gia bảo hiểm còn phải đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội  và đủ số tuổi nghỉ hưu theo quy định của luật Bảo hiểm là 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ.   Với cách tính lương  hưu này thì mức lương hưu hàng tháng thấp nhất bằng lương cơ sở tại thời điểm nhận lương hưu. Nếu mức lương hưu nhận được thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ bù bằng mức lương cơ sở.

Nói tóm lại, người tham gia bảo hiểm sẽ được hưởng lương hưu từ bảo hiểm xã hội khi đảm bảo được các yếu tố về thời gian, độ tuổi cũng như thời gian đóng bảo hiểm xã hội.