LÀM ĐẸP TỰ NHIÊN

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Biểu mẫu thành lập công ty cổ phần

Khi thực hiện thành lập công ty cổ phần thì một trong những giấy tờ mà bạn cần chuẩn bị để gửi lên cơ quan chức năng chính là biểu mẫu thành lập công ty cổ phần. Nhiều người vẫn chưa hiểu được biểu mẫu này là gì và nó có vai trò như thế nào trong việc thành lập công ty?

Việc thành lập công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi doanh nghiệp phải hoàn tất nhiều giấy tờ và thủ tục pháp lý nhiêu khê, rắc rối. Vì thế, nhiều doanh nghiệp tìm đến với dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được hỗ trợ một  cách chính xác nhất.

  Biểu mẫu thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty là điều rất quan trọng. Nó không chỉ đòi hỏi các giấy tờ pháp lý phải chính xác mà còn phải đầy đủ. Trong số đó thì việc chuẩn bị biểu mẫu thành lập công ty cổ phần là điều cần thiết và nó có quyết định rất lớn đến việc thành lập công ty của bạn.

Biểu mẫu thành lập công ty là gì?

Thực tế thì đây chính là mẫu đơn bạn cần phải ghi theo mẫu mà pháp luật ban hành để gửi lên cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc tỉnh/thành phố nơi bạn có ý định đặt trụ sở công ty để đăng ký thành lập công ty. Trong biểu mẫu thành lập công ty cổ phần thì sẽ có đầy đủ các thông tin về họ tên, địa chỉ của người đăng  ký cũng như các thông tin liên quan đến công ty mà bạn sắp thành lập.

Vai trò của biểu mẫu thành lập công ty là gì?

Như đã nói ở trên thì trong biểu mẫu này bạn sẽ ghi rõ  các thông tin đăng ký về thông tin cá nhân cũng như ngành nghề và số vốn đăng ký kinh doanh. Việc làm biểu mẫu này giúp bạn chứng minh được hoạt động kinh doanh của mình một cách rõ ràng và hợp pháp. Hơn thế nữa thì việc lập biểu mẫu là cách để bạn thực hiện theo đúng quy trình và trình tự  đăng ký kinh doanh mà pháp luật ban hành.

Bên cạnh đó thì việc bạn lập biểu mẫu thành lập công ty cổ phần sẽ giúp cho cơ quan chức năng có thể nắm bắt được  thông tin thành lập của công ty bạn một cách cụ thể nhất. Qua biểu mẫu này thì cơ quan chức năng có thể biết  được là tên công ty của bạn đặt có đúng quy định hay không? Địa điểm kinh doanh mà bạn chọn có thuộc khu vực cấm kinh doanh hay không? Ngành nghề kinh doanh đó có thuộc danh sách những ngành nghề bị pháp luật cấm hay không… Tất cả những thông tin trên biểu mẫu sẽ là căn cứ pháp lý để cơ quan chức năng có thể đảm bảo là việc thành lập công ty của bạn hoàn toàn hợp pháp và đúng quy định.

Nói tóm lại thì việc lập biểu mẫu thành lập công ty cổ phần sẽ giúp bạn có thể đảm bảo làm đúng theo quy định mà pháp luật ban hành cũng như giúp cơ quan chức năng có thể quản lý thông tin một cách chặt chẽ hơn.