LÀM ĐẸP TỰ NHIÊN

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Vấn đề cần biết về chứng từ bảo hiểm xã hội

Vấn đề cần biết về chứng từ bảo hiểm xã hội

Có rất nhiều vấn đề mà nhiều người chưa biết về chứng từ bảo hiểm xã hội. Đây là một trong những vấn đề rất quan trọng để có thể đảm bảo các thủ tục và hồ sơ liên quan được hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Để có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến BHXH thì việc chọn dịch vụ bảo hiểm xã hội là điều cần thiết để có thể giúp chuẩn bị tốt các giấy tờ và đặc biệt là các chứng từ bảo hiểm xã hội cần thiết.

Vấn đề cần biết về chứng từ bảo hiểm xã hội

Nói đến chứng từ bảo hiểm xã hội thì có nhiều điều mà mọi người cần phải tìm hiểu để khi làm các giấy tờ và thủ tục có thể đảm bảo được đầy đủ và hợp lệ nhất. Chúng ta cùng tìm hiểu một số thông tin đối với vấn đề này ngay sau đây nhé.

Chứng từ bảo hiểm xã hội gồm những gì?

-  Thứ nhất là hồ sơ bảo hiểm xã hội

- Thứ hai là các chứng từ bảo hiểm xã hội theo quy định của chế độ kế toán

- Thứ ba là các văn bản hay các thông báo của cơ quan hay tổ chức thực hiện các hoạt động giao dịch bảo hiểm xã hội theo quy định.

Những yêu cầu cần có của chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử:

- Các chứng từ bảo hiểm xã hội phải đảm bảo có đầy đủ chữ ký điện tử của những người có thẩm quyền ký chứng từ theo quy định.

- Đối với việc làm hồ sơ chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử thì nếu có các chứng từ dạng giấy thì phải chuyển sang dạng điện theo quy định của Luật Giao dịch điện tử. Ngoài ra thì việc thực hiện chuyển đổi chứng từ này cần phải đảm bảo đáp ứng được các tiêu chí sau:

+   Các chứng từ bảo hiểm xã hội sau khi chuyển đổi không được sửa đổi bất cứ thông tin gì trong nội dung của tài liệu giấy trước đó.

+  Chứng từ cần có ký hiệu riêng xác nhận thông tin của cơ quan chức năng có thẩm quyền về việc đã được chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử;

+  Trên chứng từ bảo hiểm xã hội được chuyển đổi phải có thông tin về chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển giấy tờ theo quy định được ban hành.

+ Việc nộp các chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử có thể thực hiện bất cứ thời gian nào trong ngày hay trong tuần, kể cả ngày nghỉ lễ hay Tết theo quy định được ban hành.

Trên đây là những thông tin liên quan đến chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử để mọi người có thể nắm rõ thông tin hơn và đảm bảo thực hiện cho đúng. Điều này sẽ giúp việc chuẩn bị các hồ sơ và chứng từ được hiệu quả hơn và đầy đủ hơn.