LÀM ĐẸP TỰ NHIÊN

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Tai nạn lao động là nỗi đau của bất kì ai

Tai nạn lao động là nỗi đau của bất kì ai

Tai nạn lao động là một nỗi đau không chỉ của riêng bản thân người bị tai nạn. Gia đình của người lao động ấy sẽ phải trải qua một cú sốc lớn, sau đó phải mất thật nhiều thời gian và tâm trí đểcó thể quên được. Ngoài ra, đơn vị nơi người lao động ấy xảy ra tai nạn có thể có sự thay đổi không nhỏ về tinh thần của những người lao động khác.

 

Tỷ lệ xảy ra tai nạn lao động tại Việt Nam luôn ở mức cao điều này cho thấy công tác huấn luyện an toàn cho lao động của nước ta đã không được coi trọng đúng mức.

Tỷ lệ tai nạn lao động có liên quan gì tới công tác huấn luyện an toàn lao động? Rõ ràng hai vấn đề này có mối liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Nghiên cứu chỉ ra rằng ở những nước có tỷ lệ tai nạn lao động thấp như các nước phát triển Nhật Bản, Đức, Thụy Sỹ...thì người lao động tại nước ta thường được tham gia các khóa huấn luyện an toàn lao động. Ngược lại với các nước tỷ lệ tai nạn lao động cao như Việt Nam, Philippin, Indonexia...thì số lượng lao động được tham gia các khóa huấn luyện không nhiều. Kéo theo đó là tỷ lệ tai nạn lao động ở những nước đó xảy ra nhiều hơn.

Qua đây chứng tỏ rằng công tác huấn luyện an toàn lao động nếu được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên sẽ là yếu tố góp phần giúp giảm thiểu tỷ lệ xảy ra tai nạn lao động. Trong những năm qua cụ thể là từ năm 2010 đến năm 2015 thì tỷ lệ lao động được tham gia các khóa huấn luyện đã tăng lên đáng kể khi có khoảng 1,5 triệu lao động được tham gia các khóa học đó. Tuy nhiên dù tăng nhưng nếu so sánh với con số 21,5 triệu lao động đang hoạt động trên cả nước thì con số 1,5 triệu đó chỉ như “muối bỏ bể”. Điều này đồng nghĩa với việc hàng năm có từng đó triệu người đang phải làm việc trong những môi trường nguy hiểm nhưng lại không được trang bị kỹ năng, kiến thức bảo vệ bản thân mình.

Và cứ thế, tỷ lệ tai nạn lao động của nước ta vẫn ở mức cao, hàng năm có hàng trăm vụ tai nạn lao động cướp đi sinh mạng của từng đó con người. Những người may mắn không phải bỏ mạng vì tai nạn lao động cũng bị tật nguyền suốt cuộc đời. Nỗi đau do tai nạn lao động để lại cho người lao động và gia đình họ vẫn còn đó. Để giảm bớt nỗi đau này chúng ta cần chủ động hơn nữa trong công tác huấn luyện an toàn cho người lao động.

Tai nạn lao động là nỗi đau của bất kì ai

Tai nạn lao động là một nỗi đau không chỉ của riêng bản thân người bị tai nạn. Gia đình của người lao động ấy sẽ phải trải qua một cú sốc lớn, sau đó phải mất thật nhiều thời gian và tâm trí đểcó thể quên được. Ngoài ra, đơn vị nơi người lao động ấy xảy ra tai nạn có thể có sự thay đổi không nhỏ về tinh thần của những người lao động khác.

Tỷ lệ xảy ra tai nạn lao động tại Việt Nam luôn ở mức cao điều này cho thấy công tác huấn luyện an toàn cho lao động của nước ta đã không được coi trọng đúng mức.

Tỷ lệ tai nạn lao động có liên quan gì tới công tác huấn luyện an toàn lao động? Rõ ràng hai vấn đề này có mối liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Nghiên cứu chỉ ra rằng ở những nước có tỷ lệ tai nạn lao động thấp như các nước phát triển Nhật Bản, Đức, Thụy Sỹ...thì người lao động tại nước ta thường được tham gia các khóa huấn luyện an toàn lao động. Ngược lại với các nước tỷ lệ tai nạn lao động cao như Việt Nam, Philippin, Indonexia...thì số lượng lao động được tham gia các khóa huấn luyện không nhiều. Kéo theo đó là tỷ lệ tai nạn lao động ở những nước đó xảy ra nhiều hơn.

Qua đây chứng tỏ rằng công tác huấn luyện an toàn lao động nếu được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên sẽ là yếu tố góp phần giúp giảm thiểu tỷ lệ xảy ra tai nạn lao động. Trong những năm qua cụ thể là từ năm 2010 đến năm 2015 thì tỷ lệ lao động được tham gia các khóa huấn luyện đã tăng lên đáng kể khi có khoảng 1,5 triệu lao động được tham gia các khóa học đó. Tuy nhiên dù tăng nhưng nếu so sánh với con số 21,5 triệu lao động đang hoạt động trên cả nước thì con số 1,5 triệu đó chỉ như “muối bỏ bể”. Điều này đồng nghĩa với việc hàng năm có từng đó triệu người đang phải làm việc trong những môi trường nguy hiểm nhưng lại không được trang bị kỹ năng, kiến thức bảo vệ bản thân mình.

Và cứ thế, tỷ lệ tai nạn lao động của nước ta vẫn ở mức cao, hàng năm có hàng trăm vụ tai nạn lao động cướp đi sinh mạng của từng đó con người. Những người may mắn không phải bỏ mạng vì tai nạn lao động cũng bị tật nguyền suốt cuộc đời. Nỗi đau do tai nạn lao động để lại cho người lao động và gia đình họ vẫn còn đó. Để giảm bớt nỗi đau này chúng ta cần chủ động hơn nữa trong công tác huấn luyện an toàn cho người lao động.