LÀM ĐẸP TỰ NHIÊN

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân

Quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân

Trước khi tiến hành làm hồ sơ để thành lập doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân cần phải nắm rõ được quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân để có thể đảm bảo thực hiện cho đúng các thông tin và quy định mà pháp luật ban hành.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp đang là một trong những lựa chọn mà nhiều người rất ưa chuộng để giúp cho các thông tin về thủ tục và giấy tờ được thực hiện một cách nhanh chóng nhất.

 Quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân

Mỗi loại hình doanh nghiệp được thành lập nên nên người lãnh đạo doanh nghiệp sẽ có quyền và nghĩa vụ của riêng mình. Và với doanh nghiệp tư nhân cũng vậy. Thực tế thì quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân như thế nào, chúng ta cùng theo dõi thông tin ngay sau đây nhé.

Quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân:

- Thứ nhất là theo quy định của pháp luật thì người chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình mà không cần phải thông qua ý kiến của ai khác.

- Thứ hai là người chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền thể tự mình trực tiếp quản lý hoạt động của doanh nghiệp mình hay cũng có quyền thuê người khác quản lý doanh nghiệp thay mình.

- Thứ ba là người chủ doanh nghiệp tư nhân có quyết định đối với tăng hay giảm vốn vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân theo điều kiện kinh tế riêng của mình.

- Thứ năm là người chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê, bán hay tạm ngừng các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân. Điều này còn tùy thuộc vào các điều kiện kinh doanh của doanh  nghiệp như thế nào.

- Thứ sáu là chủ doanh nghiệp tư nhân cũng có  các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật đối với việc hoạt động kinh doanh.

Nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân:

- Thứ nhất là người chủ doanh nghiệp tư nhân có trách nhiệm vô hạn đối với doanh nghiệp của mình. Có nghĩa là người chủ này phải chịu mọi trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản mà mình có (bao gồm cả tài sản cá nhân) về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

- Thứ hai là người chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ  thực hiện đăng ký cho cơ quan chức năng biết được tổng số vốn mà mình đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân là bao nhiêu để cơ quan chức năng có thể nắm rõ thông tin.

- Thứ ba là người chủ  doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện đúng các nghĩa vụ thuế cũng như các nghĩa vụ tài chính hay các báo cáo định kỳ khác theo quy định mà pháp luật ban hành

- Khi thực hiện việc cho thuê, bán hay tạm ngừng kinh doanh thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải thông báo cho cơ quan chức năng biết để có thể nắm rõ thông tin một cách chắc chắn nhất.

Như vậy, trên đây là thông tin về quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân mà bạn cần phải nắm rõ để có thể đảm bảo việc đăng ký kinh doanh được phù hợp và chính xác nhất.