LÀM ĐẸP TỰ NHIÊN

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Quy định xử phạt trong nghị định 43 về đặt tên doanh nghiệp

Quy định xử phạt trong nghị định 43 về đặt tên doanh nghiệp

Nghị định 43 về đặt tên doanh nghiệp bên cạnh việc quy định các thông tin về việc đặt tên doanh nghiệp , tên chi nhánh, văn phòng đại diện như thế nào là hợp pháp thì còn lưu ý các thông tin liên quan đến việc xử phạt đối với việc vi phạm các quy định này. Doanh nghiệp cần tìm hiểu để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Rất nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn cách tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được sự hỗ trợ tốt nhất đối với việc nắm rõ các quy định liên quan trong việc đặt tên và thành lập doanh nghiệp. Đây là sự lựa chọn hiệu quả nhất của nhiều doanh nghiệp hiện nay.

Quy định xử phạt trong nghị định 43 về đặt tên doanh nghiệp

Nói đến nghị định 43 về đặt tên doanh nghiệp thì chúng ta cần phải biết là Nghị định được ban hành từ ngày 15/4/2010 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/2010. Nó được ban hành và  thay thế cho Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. Trong nghị định 43 này, ngoài các thông tin liên quan đến quy định đặt tên doanh nghiệp như thế nào cho hợp lệ thì nó cũng có các thông quy quy định xử lý đối với các trường hợp sử dụng tên doanh nghiệp vi phạm quy định về sở hữu công nghiệp mà pháp luật ban hành. Cụ thể thông tin như sau:

- Nếu không được sự cho phép của chủ sở hữu  tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý thì doanh nghiệp không được sử dụng nó để cấu thành nên tên riêng cho doanh nghiệp mình. Để tránh trường hợp vi phạm quy định này thì trước khi lựa chọn tên, doanh nghiệp có thể Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ để biết được tên doanh nghiệp có trùng với tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của các thương hiệu khác hay không.

- Nếu doanh nghiệp đặt tên vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi này. Doanh nghiệp phải đổi sang tên khác nếu vi phạm quy định về quyền sở hữu công nghiệp theo quy định được ban hành.

- Nếu muốn yêu cầu doanh nghiệp đổi tên khác thì bắt buộc chủ sở hữu công nghiệp phải thực hiện việc cung cấp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh các tài liệu cần thiết để chứng minh doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của mình.

- Khi nhận được các tài liệu mà Chủ sở hửu công nghiệp cung cấp, nếu hợp lệ và chứng minh được doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định thì cơ quan chức năng này phải có thông báo bằng văn bản đến doanh nghiệp để yêu cầu doanh nghiệp đổi sang tên khác.

- Thời gian quy định để cơ quan chức năng thông báo đổi tênđến doanh nghiệp là 10 ngày, tính từ ngày nhận được tài liệu của Chủ sở hữu công việc. Thời gian quy định để doanh nghiệp đổi tên là 2 tháng, tính từ ngày doanh nghiệp nhận được thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh. Nếu sau 2 tháng mà doanh nghiệp vẫn không đổi tên thì sẽ chịu các hình thức xử phạt của pháp luật.

Trên đây là thông tin quy định về các hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp mà nghị định 43 về đặt tên doanh nghiệp đã ban hành. Doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện cho chính xác.