LÀM ĐẸP TỰ NHIÊN
Thông tin doanh nghiệp
RSS
  • Doanh nghiệp
  • Quy định về quyền bán doanh nghiệp tư nhân

Quy định về quyền bán doanh nghiệp tư nhân

Đối với doanh nghiệp tư nhân thì một trong những quyên cơ bản nhất mà chủ doanh nghiệp tư nhân có được chính là quyền bán doanh nghiệp tư nhân. Pháp luật quy định như thế nào đối với vấn đề này? Thủ tục pháp lý và hậu quả của việc bán doanh nghiệp ra sao? Chúng ta cùng làm rõ ngay trong bài viết sau nhé.

Các loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ có những quy định khác nhau về thủ tục pháp lý. Vì thế cho nên, để thành lập doanh nghiệp thì mọi người thường tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được sự hỗ trợ tốt nhất cho mình.

Quy định về quyền bán doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ. Chủ của doanh nghiệp sẽ chịu mọi trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình, dù là thành công hay thất bại. Chủ doanh nghiệp tư nhân không có sự tách biệt về tài sản đối với doanh nghiệp tư nhân. Vì thế mà doanh nghiệp tư nhân cũng được xem là tài sản của chủ doanh nghiệp.Theo đó, chủ doanh nghiệp tư nhân cũng có quyền định đoạt số phận của doanh nghiệp mình. Tùy theo điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp mà người chủ có quyền bán doanh nghiệp tư nhân hay cho thuê hoặc thông báo tạm ngừng kinh doanh.

Quy định về quyền bán doanh nghiệp tư nhân

- Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán 1 phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp cho 1 hoặc nhiều nhà đầu tư khác nhau.

- Vì quyền bán doanh nghiệp tư nhân không phải là việc bán các tài sản thông thường khác mà đây là hoạt động giao dịch có liên quan đến pháp luật nên khi bán doanh nghiệp tư nhân thì cần phải có hợp đồng mua bán doanh nghiệp với các điều khoản được đưa ra đầy đủ, rõ ràng đối với quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên để có thể làm căn cứ trước pháp luật.

- Theo quy định thì hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân phải được thực hiện dựa trên sự thống nhất của bên bán và bên mua về quyền lợi và trách nhiệm. Nó phải phù hộp với quy định của Bộ Luật Dân sự cùng các văn bản pháp luật có liên quan khác.

- Để có thể hoàn tất việc bán doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp cần phải hoàn tất trong vòng 15 ngày, tính đến trước ngày chuyển giao doanh nghiệp tư nhân cho chủ mới thì chủ doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh bằng văn bản để cơ quan chức năng có thể nắm rõ thông tin đối với giao dịch bán doanh nghiệp này. Trong thông báo gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh thì chủ doanh nghiệp cần phải nêu rõ các thông tin như: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở doanh nghiệp, địa chỉ nhà đầu tư mua doanh nghiệp, số nợ cần thanh toán, hợp đồng lao động…

- Các khoản nợ của doanh nghiệp tư nhân nếu hợp đồng mua bán doanh nghiệp không quy định gì khác thì sẽ thuộc trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân.

- Người mua doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký lại chủ sở hữu doanh nghiệp để đảm bảo tính hợp pháp trong kinh doanh.

Thực tế, quyền bán doanh nghiệp tư nhân là một trong những quyền cơ bản nhất mà chủ doanh nghiệp tư nhân có được. Nhưng, để có thể đảm bảo giao dịch này được hợp pháp thì chủ doanh nghiệp tư nhân cần phải tuân thủ các quy định mà pháp luật ban hành.