LÀM ĐẸP TỰ NHIÊN

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Mức tiền lương đóng BHXH năm 2016

Mức tiền lương đóng BHXH năm 2016

Nếu so với mức tiền lương đóng bhxh năm 2016 thì quy định về mức lương đóng BHXH mới vừa được ban hành đã có sự chênh lệch rất đáng kể. Điều này đã thể hiện được sự quan tâm của các cấp chính quyền đối với việc quan tâm đến đời sống cũng như các chế độ của người lao động khi tham gia BHXH.

Nói đến vấn đề tham gia BHXH thì nhiều người còn có nhiều vấn đề thắc mắc. Và nơi mà họ tìm đến để giải đáp thắc mắc thường không phải là các cơ quan BHXH nhà nước mà là cách dịch vụ bảo hiểm xã hội.

Mức tiền lương đóng BHXH năm 2016

Có thể nói là khi quy định về mức lương đóng BHXH được ban hành và sẽ chính thức áp dụng vào năm 2018 thì nhiều người đã rất dễ dàng nhận thấy sự khác biệt so với mức tiền lương đóng bhxh năm 2016. Sự chênh lệnh không chỉ thể hiện ở mức lương của các vùng mà còn giúp nâng cao đời sống cũng như các chế độ mà người tham gia BHXH được hưởng một cách tốt nhất.

Sự khác biệt về mức lương đóng BHXH của năm 2016 và 2018 như sau:

- Mức lương tối thiểu vùng tham gia BHXH của vùng I vào năm 2016 là 3,500,000 đ/tháng nhưng đến năm 2018 là 3 980 000 đồng/tháng.

- Mức lương tối thiểu vùng tham gia BHXH của vùng II vào năm 2016 là 3,100,000 đ/tháng  nhưng đến năm 2018 là 3 530 000 đồng/tháng.

- Mức lương tối thiểu vùng tham gia BHXH của vùng III vào năm 2016 là 2,700,000 đ/tháng  nhưng đến năm 2018 là 3 090 000 đồng/tháng.

- Mức lương tối thiểu vùng tham gia BHXH của vùng IV vào năm 2016 là 2,400,000 đ/tháng nhưng đến năm 2018 là 2 760 000 đồng/tháng.

Có thể thấy là sau 02 năm thì mức lương tối thiểu vùng để tham gia BHXH của người lao động đã có sự tăng lên rõ rệt. Mức tăng cao nhất là ở vùng I với 480.000 đồng/tháng và thấp nhất là vùng IV với mức tăng là 360.000 đồng/tháng. Tùy theo điều kiện kinh tế và mức sống của từng vùng khác nhau mà cơ quan chức năng sẽ có sự thay đổi và điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng sao cho phù hợp. Nó thể hiện được sự quan tâm sát sao của các cơ quan chức năng đến chất lượng và đời sống của người lao động.

Một thực tế cho thấy là một khi mà mức tiền lương đóng bhxh năm 2016 tăng lên nhiều hơn đến năm 2018 thì nó sẽ giúp cho người lao động có thể hưởng các chế độ khi tham gia BHXH được cao hơn. Từ đó giúp người lao động có thể ổn định cuộc sống một cách tốt hơn rất nhiều.

Nói tóm lại thì so với mức tiền lương đóng bhxh năm 2016 thì đến năm 2018 đã có sự thay đổi rõ rệt. Điều này giúp từng bước cải thiện đời sống của người dân được tốt hơn nhiều.