LÀM ĐẸP TỰ NHIÊN

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Lương của chủ doanh nghiệp tư nhân

Nếu bạn thắc mắc lương của chủ doanh nghiệp tư nhân là những khoản nào và phải đóng thuế gì thì không phải là chuyện khó để có thể biết. Bởi doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nhiệp có sự khác biệt về bản chất và hoạt động hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.

Doanh nghiệp tư nhân hay bất cứ loại hình doanh nghiệp nào khác nếu được lựa chọn thành lập mà bạn không nắm rõ các quy định đối với việc thực hiện các thủ tục hay hồ sơ đăng ký kinh doanh thì sẽ khó có thể hoàn thành. Vì thế, bạn nên để dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi giúp bạn giải quyết các vấn đề khó khăn đó nhé.

Lương của chủ doanh nghiệp tư nhân

Với nhiều người, khi muốn thành lập loại hình doanh  nghiệp tư nhân thì không biết là chế độ lương của chủ doanh nghiệp tư nhân như thế nào và cần phải đóng thuế hay không? Vấn đề này cũng không phải là quá khó hiểu. Bởi doanh nghiệp tư nhân có những đặc điểm khác biệt so với các doanh nghiệp khác nên việc nhiều người chưa nắm bắt được thông tin cũng là điều rất dễ hiểu.

Chế độ lương

Theo bạn thì lương của chủ doanh nghiệp tư nhân do ai trả? Tất nhiên là do chính chủ doanh nghiệp tư nhân trả cho mình. Điều này có vẻ không hợp lý nhưng thực tế nó là như vậy. Bởi doanh nghiệp tư nhân là tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân.Hơn thế nữa thì doanh nghiệp tư nhân hoạt động theo chế độ trách nhiệm vô hạn. Vì thế cho nên, việc kinh doanh của doanh nghiệp lời hay lỗ đều do chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm. Như vậy thì lương mà người chủ doanh nghiệp tư nhân có được chính là lợi nhuận của doanh nghiệp. Lợi nhuận nhiều thì lương cao mà lợi nhuận ít thì lương thấp. Thậm chí là nếu không có lợi nhuận thì xem như chủ doanh nghiệp tư nhân làm việc không có lương.

Lương của chủ doanh nghiệp tư nhân có phải đóng thuế không

Nếu là các cổ đông của công ty cổ phần hay các thành viên của công ty TNHH có được lợi nhuận thì khoản thuế mà họ phải chịu là thuế TNCN. Thế nhưng, với chủ doanh nghiệp tư nhân thì khác. Vì chế độ trách nhiệm vô hạn mà chủ doanh nghiệp đang có với việc doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân vì không có sự độc lập về tài sản giữa doanh nghiệp tư nhân và chủ doanh nghiệp nên việc lương của chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ không phải đóng thuế TNCN là điều hiển nhiên. Bởi, lợi nhuận của doanh nghiệp tư nhân cũng là lợi nhuận của chủ doanh nghiệp. Trong khi lợi nhuận của doanh nghiệp tư nhân đã phải chịu thuế TNDN rồi, nếu phải đóng thêm thuế TNCN nữa thì không phải là khoản lợi nhuận này sẽ phải chịu 2 lần thuế hay sao. Như vậy thật không công bằng với chủ doanh nghiệp tư nhân. Chính vì thế cho nên, khi doanh nghiệp tư nhân kinh doanh thì chủ doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có thể sử dụng các lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp để có thể sử dụng vào bất cứ mục đích nào mà không cần phải đóng thuế TNCN nữa.

Nhìn chung, vấn đề lương của chủ doanh nghiệp tư nhân cũng không phải là vấn đề quá khó khăn để có thể hiểu cho đúng. Nếu bạn bỏ một chút thời gian để tìm hiểu thì vấn đề này thực ra cũng rất đơn giản mà thôi.