LÀM ĐẸP TỰ NHIÊN

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Giấy quyết định thành lập công ty cổ phần là gì?

Giấy quyết định thành lập công ty cổ phần là gì?

Thực tế thì việc chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty cổ phần là một công việc không hề đơn giản. Một trong số giấy tờ cần chuẩn bị chính là giấy quyết định thành lập công ty cổ phần. Đây là một giấy tờ pháp lý không thể thiếu khi tiến hành thành lập công ty cổ phần.

Ngày nay, dịch vụ thành lập doanh nghiệp đang dần trở thành một trong những  sự lựa chọn đáng tin cậy của mọi người, đặc biệt là các doanh nghiệp.Các thủ tục, giấy tờ đều được dịch vụ này hỗ trợ một cách chính xác và rất nhanh chóng.

Giấy quyết định thành lập công ty cổ phần là gì?

Nhiều người thắc mắc không biết giấy quyết định thành lập công ty cổ phần là gì và nó có vai trò như thế nào đối với việc thành lập công ty cổ phần. Chúng  ta cùng tìm hiểu thông tin ngay sau đây nhé.

Mẫu giấy quyết định thành lập công ty cổ phần là một mẫu văn bản quyết định  của hội đồng cổ đông công ty cổ phần lập ra. Văn bản này nhằm quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập chi nhánh mới, văn phòng đại diện hay thay đổi địa điểm kinh doanh mới. Mẫu giấy này sẽ được thực hiện dựa trên những điều mà luật doanh nghiệp ban hành. Hơn thế nữa thì việc ban hành quyết định này sẽ làm cơ sở pháp lý cho các tranh chấp về sau.

Thông tin cần có của giấy quyết định thành lập công ty cổ phần bao gồm:

- Thông tin về quyết định như: thành lập công ty, thành lập văn phòng đại diện,thành lập chi nhánh…

- Các điều luật được căn cứ để ban hành quyết định này theo Luật Doanh Nghiệp.

- Thông tin về quyết định chính của văn bản

- Thông tin về thời gian ban hành quyết định cũng như thời gian thực hiện quyết định.

- Chữ ký của người đại diện đại hội đồng cổ đông

Khi tiến hành soạn thảo thông tin của giấy quyết định thành lập công ty cổ phần thì doanh nghiệp cần lưu ý là phải đảm bảo mọi thông tin được ghi trong giấy quyết định là chính xác, đúng pháp luật. Ngoài ra thì các thông tin này phải được đảm bảo và đúng với thực tế để tránh những rắc rối về mặt pháp lý về sau.

Việc ban hành quyết định thành lập công ty cổ phần chính là giấy khai sinh cho sự ra đời của doanh nghiệp. Nó đánh dấu việc thành lập công ty này có sự đồng thuận của các cổ đông trong công ty và có sự hợp pháp khi tiến hành thành lập công ty. Nếu hồ sơ đăng ký kinh doanh không có mẫu giấy này thì chắc chắn là cơ quan chức năng sẽ từ chối phê duyệt hồ sơ.

Có thể thấy là giấy quyết định thành lập công ty cổ phần là một văn bản pháp lý có vai trò rất quan trọng đối với việc thành lập công ty cổ phần. Nó đảm bảo cho việc thành lập công ty được thuận lợi nhất.