LÀM ĐẸP TỰ NHIÊN

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Điều kiện qui định trong luật thành lập công ty bảo vệ

Điều kiện qui định trong luật thành lập công ty bảo vệ

Thành lập công ty bảo vệ có những điều kiện nhất định. Bạn có thể tham khảo những điều kiện này luật thành lập công ty bảo vệ được ban hành và áp dụng trong suốt thời gian qua.

Ngày nay, nhiều người đã lựa chọn sự trợ giúp của dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ để có thể hoàn tất thủ tục thành lập công ty bảo vệ một cách nhanh chóng nhất. Sự hợp tác này sẽ là cách tốt nhất để doanh nghiệp có thể nhanh chóng đi vào hoạt động.

Luật thành lập doanh nghiệp bảo vệ

Những điều kiện thành lập công ty bảo vệ được quy định trong luật thành lập công ty bảo vệ như sau:

1.  Điều 9 nghị định 52/2008/NĐ-CP

Điều 9 nghị định 52/2008/NĐ-CP đề cập đến những điều kiện đã quy định trong luật thành lập công ty bảo vệ như sau:

a) Điều kiện về vốn.
-Vốn pháp định cần thiết là 2 tỷ đồng.
-Công ty kinh doanh hoạt động bảo vệ phải đảm bảo mức vốn điều lệ không thấp hơn số vốn pháp địng trong suốt thời gian hoạt động.

b) Các giấy tờ, chứng từ cần thiết để chứng tỏ công ty đáp ứng được các điều kiện về vốn.
-Biên bản góp vốn của các thành viên sáng lập nên công ty ( đối với công ty cổ phần hoặc công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên); quyết định giao vốn ( đối với công ty TNHH 1 thành viên mà chủ sở hữu là tổ chức); bảng đăng kí vốn đầu tư ( đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 1 thành viên có chủ sở hữu là cá nhân).
-Nếu vốn được góp bằng tiền thì phải có xác nhận của NHTM được chấp nhận hoạt động tại Việt Nam về số tiền được kí quỹ.
-Nếu góp vón bằng tài sản thì phải có chứng thư xác nhận giá trị cua rcác tổ chức thẩm định giá ở Việt Nam.

2. Điều 10 nghị định 52/2008/NĐ-CP

Điều 10 trong luật thành lập doanh nghiệp bảo vệ liên quan đến địa điểm đặt trụ sở, chí nhánh và văn phòng đại diện.
-Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty dịch vụ bảo vệ phải ổn định tối thiểu trong 1 năm. Nếu địa điểm thuộc về chủ sở hữu thì phải có sổ đỏ chứng nhận. Còn nếu là đi thuê thì phải có hợp đồng thuê thời hạn 1 năm trở lên.
-Nếu có sự thay đổi về địa điểm đặt trụ sở thì công ty phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan công an cấp tỉnh nơi chuyển đến ít nhất là trước 15 ngày trước khi thực hiện việc di chuyển.

3. Điều kiện về người đứng đầu công ty bảo vệ

Những người đứng đầu công ty bảo vệ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

-Năng lực hành vi nhân sự hoàn thiênj, có đạo đức tốt, lí lịch rõ ràng.
-Trình độ học ván từ cao đẳng trở lên thuộc những chuyên ngành nghư kinh tế và luật.

Những người đã từng làm việc cho công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà bị tịch thu giấy chứng nhận ĐKKD còn phải đáp ứng thêm một điều kiện nữa là trong 3 năm liền kề trước dó không làm quản lí hay giữ bất kì chức danh chủ chốt nào của công ty bị tịch thu giấy chứng nhận ĐKKD.