LÀM ĐẸP TỰ NHIÊN

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Các công trình đường hầm cần đảm bảo an toàn?

Các công trình đường hầm cần đảm bảo an toàn?

Để giảm mức độ nguy hiểm khi phải đi qua những đường đèo quanh có, người ta đã khoét núi để xây dựng những đường hầm. Chỉ tưởng tượng cũng có thể hiểu được những nguy hiểm mà người công nhân làm hầm phải đối mặt. Vì thế mà huấn luyện an toàn là cần thiết để đảm bảo sự an toàn cho các công nhân đó.

Công trình đường hầm là một trong những công trình xây dựng nguy hiểm và gặp nhiều khó khăn nhất hi

Các công trình đường hầm cần đảm bảo an toàn?

Để giảm mức độ nguy hiểm khi phải đi qua những đường đèo quanh có, người ta đã khoét núi để xây dựng những đường hầm. Chỉ tưởng tượng cũng có thể hiểu được những nguy hiểm mà người công nhân làm hầm phải đối mặt. Vì thế mà huấn luyện an toàn là cần thiết để đảm bảo sự an toàn cho các công nhân đó.

Công trình đường hầm là một trong những công trình xây dựng nguy hiểm và gặp nhiều khó khăn nhất hiện nay. Ở nước ta, việc xây dụng an toàn các công trình đường hầm xâu dựng phục vụ đi làm vần còn nhiều thiếu sót chưa đảm bảo bởi nhiều lý do.

Hiện nay nước ta có một số công trình đường hầm như hầm Thủ Thiêm, hầm Hải Vân, Đèo Cả Đèo Ngang. Các hầm đường bộ nay chỉ mới được xây dựng một vài năm gần đây và chỉ mới được đưa vào sử dụng nhưng đã gặp nhiều trở ngại do nước ta còn yếu kém trong việc xây dựng các đường hầm, cần nhờ đến sự giúp đỡ của các kỷ sư nước ngoài.

Xây dựng an toàn các công trình đường hầm đòi hỏi nhiều yếu tố. Từ việc lựa chọn địa điểm, trang thiết bị đến các nhân viên thiết hành thi công phải được huấn luyện an toàn về lao động kỉ lưỡng để đảm bảo tính an toàn cao tròn quá trình thi công. Xây dựng hầm đường bộ an toàn cần phải khảo sát địa chất trước khi tiến hành vào công việc thi công, khảo sát địa chất là một phần quan trọng trong vấn đề xây dựng, việc khảo sát giúp đảm bảo an toàn trong quá trình xay dựng và sử dụng. Lên một bản thiết kế rỏ ràng tỉ mĩ các công đoạn cũng như các rủi ro có thể xãy ra trong quá trình tiến hành thi công và sử dụng đảm bảo có thể xử lý được mọi tình huống. Sau khi khảo sát và lên kết hoạch khi công cần chọn các vận liệu thi công có độ an toàn cao chất lượng, sử dụng các máy móc hiện đại đảm bảo chất lượng tiến hành thi công. Do hầm đường bộ là một công trình tương đối mới đối với nước ta nên việc lựa chọn đội ngũ thi cũng phải đãm bảo độ tin cậy, là những người có kinh nghiệm,trải qua các khoá huấn luyện an toàn nghiêm ngặt.  Trong quá trình thi công cần chủ ý thi công nền móng vững chắc cũng như toàn bộ hệ thống hầm. Do được đặt lòng đất nên hầm đường bộ chịu nhiều áp lực từ bên trong lần bên ngoài, nên cần phải thi công vững chắc và tránh gây sai xót. Sau khi thi công đường hầm xong cần kiểm định an toàn kỉ lưỡng đảm bảo chắc chắn độ an toàn mới đưa vào sử dụng.

Xây dựng an toàn công trình đường hầm là điều quan trong. Hầm đường bộ an toàn đảm bảo sự đi lại an toàn cho người qua lại, đồng thời cũng thể hiện sự phát triển của đất nước.

ện nay. Ở nước ta, việc xây dụng an toàn các công trình đường hầm xâu dựng phục vụ đi làm vần còn nhiều thiếu sót chưa đảm bảo bởi nhiều lý do.

Hiện nay nước ta có một số công trình đường hầm như hầm Thủ Thiêm, hầm Hải Vân, Đèo Cả Đèo Ngang. Các hầm đường bộ nay chỉ mới được xây dựng một vài năm gần đây và chỉ mới được đưa vào sử dụng nhưng đã gặp nhiều trở ngại do nước ta còn yếu kém trong việc xây dựng các đường hầm, cần nhờ đến sự giúp đỡ của các kỷ sư nước ngoài.

Xây dựng an toàn các công trình đường hầm đòi hỏi nhiều yếu tố. Từ việc lựa chọn địa điểm, trang thiết bị đến các nhân viên thiết hành thi công phải được huấn luyện an toàn về lao động kỉ lưỡng để đảm bảo tính an toàn cao tròn quá trình thi công. Xây dựng hầm đường bộ an toàn cần phải khảo sát địa chất trước khi tiến hành vào công việc thi công, khảo sát địa chất là một phần quan trọng trong vấn đề xây dựng, việc khảo sát giúp đảm bảo an toàn trong quá trình xay dựng và sử dụng. Lên một bản thiết kế rỏ ràng tỉ mĩ các công đoạn cũng như các rủi ro có thể xãy ra trong quá trình tiến hành thi công và sử dụng đảm bảo có thể xử lý được mọi tình huống. Sau khi khảo sát và lên kết hoạch khi công cần chọn các vận liệu thi công có độ an toàn cao chất lượng, sử dụng các máy móc hiện đại đảm bảo chất lượng tiến hành thi công. Do hầm đường bộ là một công trình tương đối mới đối với nước ta nên việc lựa chọn đội ngũ thi cũng phải đãm bảo độ tin cậy, là những người có kinh nghiệm,trải qua các khoá huấn luyện an toàn nghiêm ngặt.  Trong quá trình thi công cần chủ ý thi công nền móng vững chắc cũng như toàn bộ hệ thống hầm. Do được đặt lòng đất nên hầm đường bộ chịu nhiều áp lực từ bên trong lần bên ngoài, nên cần phải thi công vững chắc và tránh gây sai xót. Sau khi thi công đường hầm xong cần kiểm định an toàn kỉ lưỡng đảm bảo chắc chắn độ an toàn mới đưa vào sử dụng.

Xây dựng an toàn công trình đường hầm là điều quan trong. Hầm đường bộ an toàn đảm bảo sự đi lại an toàn cho người qua lại, đồng thời cũng thể hiện sự phát triển của đất nước.