LÀM ĐẸP TỰ NHIÊN

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách

Bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách

Bảo hiểm xã hội là quyền lợi của tất cả mọi người, nhưng đối với cán bộ làm việc tại các đơn vị nhà nước có sự khác nhau, chúng ta có thể so sánh Bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách và bảo hiểm xã hội cho cán bộ chuyên trách để tìm hiểu rõ hơn vấn đề này.

Khi bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về các loại bảo hiểm xã hội đối với cán bộ các cấp hiện nay như thế nào, với dịch vụ bảo hiểm xã hội sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn vấn đề này.

Bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách

Trước hết cần tìm hiểu Bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách là gì? Thông thường  thì người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và những cán bộ này sẽ  không hưởng tiền lương mà chỉ hưởng phụ cấp. Hầu hết mức phụ cấp cụ thể đối với mỗi chức danh và mỗi địa phương là khác nhau. Mức phụ cấp này còn tùy thuộc điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Nó có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức lương cơ sở.

Chính vì đặc trưng của cấp xã phường như vậy nên cán bộ không chuyên trách không  có quy định phải bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội . Tuy nhiên, ở hai chế độ là hưu trí và tử tuất việc cán bộ không chuyên trách chỉ bắt buộc đóng hai loại bảo hiểm này. Trước hết là về chức danh,về số lượng cũng như về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, không chuyên trách ở cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ tiến hành trình lên Hội đồng nhân dân cùng cấp các quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí của các khoản phụ cấp và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương. Nguồn kinh phí này giúp bảo đảm tương quan hơp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã. từ địa phương. Hơn thế nữa thì mức trợ cấp này không theo hệ số của nhà nước khác hoàn toàn đối với cán bộ chuyên trách. Quy định của luật bảo hiểm đối với cán bộ chuyên trách sẽ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước mà không chỉ hai loại như cán bộ không chuyên trách.

Như đã nói ở trên có sự khác biệt về chế độ chính sách của Bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách nên việc áp dụng chế độ ốm đau và thai sản cũng không có đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn làm ảnh hưởng đến quyển lợi của cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Chính vì vậy , pháp luật cần có sự thay đổi để người lao động hoạt động trong lĩnh vực này được hưởng quyền lợi như cán bộ chuyên trách.